Hoe zit het met de rechtshulp in Europa?

Minister van Veiligheid en Justitie maakte in de zomer bekend de toegang tot gesubsidieerde rechtshulp te beperken om zo 85 miljoen te besparen. Er kwam direct veel kritiek op de plannen. Vooral voor mensen met de laagste inkomens zou de rechtspraak hierdoor nog ontoegankelijker worden en de kwaliteit van de rechtsbijstand zou verschralen. Maar hoe […]