Journalistiek: een korte geschiedenis

globalJournalisten, Waakhonden van de samenleving. Vaak wordt de journalistiek als vierde macht in een democratische staat gezien, naast de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De journalist houdt in de gaten of alles in een land wel gebeurt zoals het hoort en brengt daar verslag van uit naar de burger toe. De journalist opereert in het meest ideale geval onafhankelijk van andere machten.

In de 17e eeuw was er behoeft aan actuele informatie over de opkomst van handel. De journalistiek ontstond en tegenwoordig is het in de kern nog steeds hetzelfde vak. De journalist informeert, duidt en geeft commentaar.

In de afgelopen eeuw is journalistiek in sommige gevallen van essentieel belang geweest. Een goed voorbeeld is het Watergateschandaal. De journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein  van The Washington Post kwamen erachter dat leden van de Republikeinse Partij en CIA  inbraken in een campagnebureau van de Democratische Partij en dat President Nixon verantwoordelijk was voor afluisterpraktijken. De president trad uiteindelijk af.

Maar journalistiek komt in allerlei vormen en niet allemaal worden even gewaardeerd. Zo worden roddelbladen als Story en The Sun soms als zeer schadelijk bevonden voor de mensen waarover ongefundeerde verhalen worden gepubliceerd.

Inmiddels is de journalistiek aan het veranderen. Door de komst van internet zijn lezers steeds sneller op de hoogte van nieuws. Doordat iedereen de vrijheid heeft om een blog te maken, komt nieuws ook steeds vaker van burgers, naast het nieuws dat journalisten brengen. Over die ontwikkelingen werd bijvoorbeeld gesproken in het programma Iedereen Journalist.

-Wat is journalistiek?